Ismerd meg a

Az Általános Szerződési Feltételeinket

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Meme Múzeum Kft. (székhely: 1084 Budapest, József utca 3. III.em. 22a, Cg.: 01-09-397301, adószám: 27769919-2-42) és a Meme Múzeum Kft. weboldalán bemutatott szolgáltatást igénybe vevők jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint:

1. Definiciók

1.1 ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul a Meme Múzeum Kft. weboldalán közzétenni
1.2 Szolgáltató vagy Üzemeltető: Meme Múzeum Kft.. (székhely: 1084 Budapest, József utca 3. III. em. 22a, Cg.: 01-09-397301, adószám: 27769919-2-42)
1.3 Vendég: A Múzeumban nyújtott szolgáltatás igénybe vevője. Lehet minden kis- és nagykorú magyar és külföldi állampolgár, nagykorú kíséretével 12. életévét be nem töltött magyar és külföldi állampolgár, valamint magyar vagy külföldi jogi személy.
1.4 Felek: Szolgáltató/Üzemeltető és a Vendég együtt
1.5 Díszletek/Installációk
1.6 Portál: a www.mememuzeum.hu weboldal
1.7 A Múzeum látogatásának nem előfeltétele az előzetes foglalás
1.8 A Múzeum helyszíne: 1052 Budapest, Károly Körút 10. Félemelet 2a
1.9 A jegy 90 perces benntartózkodásra jogosít fel.
1.10 Csapatépítés, céges csapatépítők, rendezvények, legénybúcsúk, leánybúcsúk születésnapok, osztálykirándulások… stb. 
1.11 Fizetés: a helyszínen készpénzben, bankkártyával.
1.12 Eseti kedvezmény: mint pl. nyereményjátékok, akciók… stb.

2. Jegyárak

(1) A Múzeumi jegyek árai:
a. Belépő összegét utólag a látogatás végén kell megfizetni, mértékét a látogató határozza meg.
b. Csoportos látogatás 10 fő-től 1500Ft/fő melyet a látogatás előtt egyben kell megtérítni. 


(2) A vendég személyesen a Múzeumban (1052 Károly körút 10.) fizethet készpénzben, bankkártyával
(3) Jegyárainkról részletes tájékoztatást talál a weboldalunkon: www.mememuzeum.hu

3. Részvételi feltételek

(1) A Múzeum látogatását mindenki kizárólag saját felelősségére teszi.
(2) 12. életévét be nem töltött személy kizárólag nagykorú kísérővel tehet látogatást a Múzeumban.
(3) Szülői felügyelet nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a gyermekekért.
(4) A Múzeumba alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személy nem tehet látogatást.
(5) Minden kiállított díszlet/installáció a Múzeum tulajdonát képezi, így károkozás esetén Múzeum a kár megtérítését a vendégre hárítja.
(6) A Múzeumban elhelyezett és elveszett értéktárgyakért (kabát, táska, pénztárca stb.) nem vállalunk felelősséget.

4. Rendezvények és egyéb programok lebonyolítása

(1) A Múzeum  igénybevételéhez előfeltétel a terem bérleti szerződés használatának (házirend) elolvasása, tudomásul vétele és aláírása.
(2) Gyermek zsúrok lebonyolítása esetén a vendég/megrendelő felnőtt köteles a Múzeum házirendjét betartatni a gyermekekkel.
(3) A rendezvény és annak feltételei akkor kerülnek a rendezvénynaptárunkba, ha az árajánlatot írásban visszaigazolja, elfogadja a megrendelő és megegyezés szerint elutalja a díjbekérő összegét.
(4) Az egyéb csoportos programok (Csapatépítés, céges csapatépítők, rendezvények, legénybúcsúk, leánybúcsúk, születésnapok, osztálykirándulások…stb.) esetén a Meme Múzeum egyéb csoportos programok szabályzatának elolvasása, tudomásul vétele és aláírása, a szervező/csoportvezető/ügyvezető/osztályfőnök…stb. által.

5. Kiállított díszletek, installációk használata (A múzeum rendeltetésszerű használata)

(1) A kiállított állatokra és tárgyakra csak saját felelősséggel lehet felülni, a kint elhelyezett tájékoztatón, illetve a kollégák által ismertetett súlyhatárig.
(2) A hintákat, és egyéb kiállított tárgyakat, díszleteket…stb., nem rendeltetésszerűen használni, rángatni, ráugrani, rámászni, rongálni stb. tilos.
(3) A vendég az egyes installációknál köteles figyelembe venni és betartani a figyelmeztető táblákon jelzett felhívást. Pl. „Tilos hozzá nyúlni” illetve „Cipőt kötelező levenni”.
(4) A vendég köteles a szolgáltató által biztosított területen az alapvető viselkedési normákat betartani, amelyek egy általános Múzeumi látogatás során is betartandók, pl.: nem illik telefingani a kiállítási teret.
(5) Az ablakokba kiállni balesetveszélyes és tilos! Nem rendeltetésszerű használat során keletkezett sérülés esetén az üzemeltető felelősséget nem vállal.
(6) A lépcsőket a vendég köteles rendeltetésszerűen használni.
(7) A Múzeum egész területén tilos a rohangálás, dohányzás és dohányzás imitáló eszköz használata. 

6. Pénzvisszatérítés

Belépőjegyek árát a pénztártóll való távozást követően nem áll módunkban visszatéríteni. Erre való tekintettel megkérjük vendégeinket, hogy igény szerint tájékozódjanak a Múzeum jellegéről és méretéről belépés előtt akár a honlapunkon, Facebook, illetve Instagram oldalunkon.

7. Voucherek érvényessége

A kiállítástól számított 4 hónap, mely annak lejárta előtt kérésre meghosszabbítható.

8. Terem bérlés

A terem bérlésére, céges rendezvények…stb. kizárólag e-mailben van lehetőség az info@mememuzeum.hu címen, illetve a kapcsolattartó kolléga által küldött árajánlat elfogadásának, kifizetésének ellenében.

9. Ászf elfogadása

A vendég a Múzeum területére való belépéssel, illetve a belépőjegy megvásárlásával elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

10. Panaszkezelés

Amennyiben a vendégnek a Múzeum működtetésével, a vendégek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, keresse fel az Üzemeltetőt az alábbi elérhetőségen:

Meme Múzeum Kft.

E-mail: info@mememuzeum.hu

Az Üzemeltető a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül válaszol a vendégnek az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy az Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

11. Irányadó Jog érvényesítés

A jelen ÁSZF-re a Múzeum székhelye szerinti jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vita békés úton történő rendezése nem vezet eredményre, úgy a felmerülő jogvitáik tekintetében Felek kikötik a Múzeum székhelye szerinti bíróság illetékességét.

12. Használati nyelv

A ÁSZF magyar nyelven készült.

13. Hatály

Jelen ÁSZF 2022. Június 29. napjától hatályos.